menu

Sabores
Nossos sabores, toppings e xaropes

Oreo
Oreo
Cookie
Cookie
Kit Kat
Kit Kat
Lotus
Lotus
Kinder Bueno
Kinder Bueno
Ferrero Rocher
Ferrero Rocher
Fresas
Fresas
Kiwi
Kiwi
Mango
Mango
Oreo
Oreo
Cookie
Cookie
Kit Kat
Kit Kat
Lotus
Lotus
Kinder Bueno
Kinder Bueno
Ferrero Rocher
Ferrero Rocher
Fresas
Fresas
Kiwi
Kiwi
Mango
Mango
Chocolate
Chocolate
Chocolate blanco
Chocolate blanco
Dulce de leche
Dulce de leche
Frutos Rojos
Frutos Rojos
Nata
Nata
Nutella
Nutella