Sabores
Nossos sabores, toppings e xaropes

Oreo
Oreo
Lotus
Lotus
Kit Kat
Kit Kat
Cookie
Cookie
Kinder Bueno
Kinder Bueno
Ferrero Rocher
Ferrero Rocher
Tirma
Tirma
Maltesers
Maltesers
Reganya
Reganya
Fresas
Fresas
Kiwi
Kiwi
Mango
Mango
Oreo
Oreo
Lotus
Lotus
Kit Kat
Kit Kat
Cookie
Cookie
Kinder Bueno
Kinder Bueno
Ferrero Rocher
Ferrero Rocher
Tirma
Tirma
Maltesers
Maltesers
Reganya
Reganya
Fresas
Fresas
Kiwi
Kiwi
Mango
Mango
Chocolate
Chocolate
Chocolate blanco
Chocolate blanco
Dulce de leche
Dulce de leche
Frutos Rojos
Frutos Rojos
Nata
Nata
Nutella
Nutella